ВИДИН – Десетки „Дунавски мечти" полетяха над река Дунав

Десетки балони полетяха над река Дунав в събота след обяд, пуснати от представители на Младежки парламент- Видин и други младежи. Всички те се включиха в общата инициатива на 14-те Дунавски бюра за общо и едновременно отбелязване на Деня на река Дунав. Във Видин проявата се организира от екипа на Туристически информационен център и офис на Дунавско бюро под патронажа на кмета на общината.
Младежите написаха послания, които привързаха към балоните в син цвят. Сред посланията се открояваха тези за по-чист и сигурен Дунав; за реката, която свързва младите хора и дава възможност за икономическо и социално сближаване на градовете и регионите по поречието й;  за необходимостта да се фокусира общественото внимание върху проблемите на река Дунав и с общи усилия те да бъдат разрешени.
Представителите на Младежки парламент- Видин приветстваха инициативата „Дунавски мечти” и отбелязаха, че тя е път към ангажирането на младите хора, както към непосредствените проблеми на реката, така и към провеждането на общи действия от всички младежи, живеещи на брега на Дунав.