БУРГАС – Новата "Стена на приказките" официално открита

Официално откриха „Стената на приказките” в Морската градина. Тя е възобновена по проект “Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас” по ОП “Регионално развитие” 2007-2013.
Лентата на детския кът прерязаха кметът на община Бургас Димитър Николов и Карстен Расмусен, ръководителят на отдела за България в Главна дирекция “Регионална политика” на Европейската комисия. Гостът придизвика градоначалника да събуят обувките и да влязят в езерцето. Предложението му беше прието, а във водата влезе и зам. – кметът по „Евроинтеграция и Екология” Атанаска Николова.