БУРГАС – Общината поема Централният плаж

Община Бургас е готова да поеме грижата за Централния плаж през това лято. Това се налага, тъй като ивицата остана без концесионер и съответно без спасители, медицинско обслужване, почистване и поддържане.
В своя докладна записка до Общинския съвет, която ще бъде разгледана при предстоящото му заседание на 23 юни, кметът Димитър Николов предлага съветниците да дадат съгласие плаж „Бургас-централен” да бъде предаден за стопанисване и управление на Общинско предприятие „Спортни имоти, паркинги и гаражи”. На него ще се възложи извършването на водно-спасителна дейност, медицинско обслужване, санитарно-хигиенно поддържане.
Още през март т.г. Общинският съвет даде съгласие да се отправи искане до МРРБ за безвъзмездно предоставяне за управление на Община Бургас на плаж „Бургас – централен”, целият с площ от 69 507 кв. м. В съответствие с това решение, областният управител е поискал от министъра на регионалното развитие и благоустройството спешно да бъдат предприети действия от страна на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне правото на управление върху Централния плаж на Общината. Предложението предстои да бъде разгледано на заседание на Министерски съвет. За да се спечели време обаче, тъй като Централният плаж и прилежащите му водни площи вече се посещават от жители и гости на Бургас, кметът Николов предлага Общинският съвет да вземе решение, което ще е под условие и ще изпревари действията на Министерски съвет, но пък ще спечели време в интерес на здравето и безопасността на всички летовници.