ШУМЕН – Община Шумен спечели делото за ВиК и в Апелативен съд

Община Шумен  спечели делото за освобождаването на Светлозар Дамянов като управител на ВиК и в Апелативен съд – Варна. Със свое решение от 11 май Апелативният съд потвърди решението на Шуменския окръжен съд за отмяна на решението на Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация Шумен” ООД, проведено на 26 февруари 2010 г. с което се освобождава управителят Светлозар Дамянов и се избира Асен Аврамов за нов управител на дружеството – информират от общината.
Поради липса  на правен интерес съдът прекратява производството в частта, с която  министърът на регионалното развитие и благоустройството е привлечен  като трето лице-помагач на ответника.
Решението може да се обжалва пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.