МОНТАНА – В НАП-Монтана обслужват клиент за 7 минути

Почти 8000 данъкоплатци и осигурители обслужи НАП Монтана през май, съобщиха от офиса на приходната администрация. Близо  2500 от тях са посетили офиса на агенцията с цел подаване на данъчни и осигурителни декларации.
Около 800 са го направили по повод на въпроси, свързани със здравно-осигурителния статус. Приблизително 480 клиенти са посетили приходната администрация в Монтана поради необходимост от издаване на документ, а над 540 – за получаване на формуляри.
За почти 180 клиенти причината е била регистрация и промени в регистрацията, а за 170 – регистрация или дерегистрация на касов апарат. 123 лица са посетили приходната агенция в областния град, за да получат информация.
16 мин. е било средното време за изчакване на клиент през миналия месец, а 7 мин. и половина за обслужване.