ПЕРНИК – Д-р Валери Симеонов вече официално е директор на РЗИ в Перник

Д-р Валери Симеонов който досега изпълняваше временно длъжността директор на регионалната здравна инспекция вече е директор. Той е получил уведомително писмо от министъра на здравеопазването, в което се посочва че след проведените тестове за този пост е класиран на първо място за Перник.
„Битката” за директорските постове в регионалните здравни инспекции са протекли в два етапа. В първия етап 42 кандидати са отговаряли на 40 въпроса с по три отговора. Всички които са дали повече от 7 грешни отговора са отпаднали. Във втория тур до който са стигнали 32 кандидати специална комисия е провела интервюта с кандидатите. Задължително е било да се изкара оценка минимум 4,5 за да се разглеждат кандидатурите за съответните инспекции.
По закон след приключване на изпита има 7 дневен срок за обжалване, който вече е изтекъл. Остава само всички новоназначени директори да получат заповедите си от министерството на здравеопазването.
Преди промяната в структурата, Симеонов ръководеше РИОКОЗ в гр. Перник.
Той е работил две години в епидемиологичния отдел на ХЕИ. Това е станало през 1995г., след освобождаването му като директор на болницата в Перник, в която има стаж три години и три дни на управленския пост. Той е работил и като лекар в кабинет „Уши, нос, гърло” в Радомир. От 1996г. завършва втората си специалност Социална медицина и здравен мениджмънт”. Има сертификат като експерт по акредитация на здравни заведения и сертификат по болничен мениджмънт.