СОФИЯ – ЕК без забележки по първа фаза на проект за интегрирана система за боклук на СО

Експертите на Европейската комисия нямат никакви забележки по отношение на първата фаза на проекта за завод за битови отпадъци в София. Очаква се следващата седмица решението за одобрение да бъде официално представено за подпис на Комисаря по Регионална политика. Това стана ясно след работна среща на кмета на София Йорданка Фандъкова и Реналдо Мендметс, ръководител на отдел “България” в главна дирекция “Регионална политика” на Европейската комисия.
На срещата беше обсъден напредъкът на проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци”. В момента експертите на Европейската комисия разглеждат първия доклад от анализа.
Първата фаза на проекта включва инвестиции в разделно събиране на опаковки, изграждане на две инсталации за преработка на растителни и хранителни отпадъци (компостиране), депо за остатъците от завода за механично-биологично третиране на битовите отпадъци и направените до момента разходи – инвестиции в съпътстваща инфарструктура, предпроектни проучвания, купуване на земя и др. Стойността на първата фаза е 69 млн. евро.
Втората фаза включва изпълнението на завода за механично-биологично третиране на отпадъците. Общата стойност на първа и втора фаза на проекта е 183 млн. евро.