ДОБРИЧ – Ще произвеждат олио в бивше военно поделение

Теренът, върху който е разположено бившето военно поделение „Гърнетата” в промишлена зона Север в Добрич ще бъде продаден чрез публичен търг с тайно наддаване, решиха добричките общински съветници. Те одобриха предложената начална тръжна цена, определена с експертна оценка в размер на 1 176 274 лева. Имотът е частна общинска собственост с площ от 170 970 кв.метра. Данъчната му оценка е 963 860 лева.
В общината е постъпило искане от фирма “Папас Олио” АД за закупуване на терена. Намеренията на дружеството са да изгради нова модерна инсталация за преработка на рапица и слънчоглед, заедно с необходимите складови бази за съхранение на зърно и готова продукция.
„Инвестицията ни в района на Добрич ще допринесе за развитието на промишлеността в региона и разкриването на нови работни места и ще подпомогне привличането и на други инвеститори” – заявяват от “Папас Олио” в писмо до кмета Детелина Николова.