СТАРА ЗАГОРА – Будистки учен идва в Стара Загора

Индологът и будистки учен д-р Арвинд Алок ще гостува в Стара Загора на 28 май от 18 часа в Регионалната библиотека „З.Княжески”. Организатор на проявата е Индологическа фондация „Изток-Запад”
Фондацията е публична организация с нестопанска цел, подотчетна на Министерството на правосъдието на Република България. Създадена е през 1997 година от български учени-индолози от СУ „Св. Климент Охридски” и техни съмишленици. Сред целите, които си поставят от фондацията са подпомагане на учебния и научно-изследователския процес в областта на индологията, представяне на индийските културни и образователни традиции пред широката аудитория .
Предстоящата лекция в Стара Загора се осъществява с препоръките и съдействието на българското посолство в Делхи, Индия. Проектът обхваща шест публични и четири специализирани /университетски/ срещи-разговори в пет града на България.