КЪРДЖАЛИ – Българо-гръцки екоцентър ще градят в Кърджали

Трансграничен център за изследване качеството на околната среда и оценка на здравния риск ще се създаде в Кърджали, съобщават от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Основната цел е повишаване качеството на живот в трансграничния район и подобряване здравния статус на населението. Изследователският център ще се изгради по Проект “RCEH” на ОП „Териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013″ .  Партньори по него са РЗИ-Кърджали, Сдружение „Обществена коалиция за здраве – Кърджали”  и партньор от гръцка страна – Лабораторията по хигиена и опазване на околната среда при Медицинския Факултет към Тракийски университет “Демокрит”. Проектът е със срок на реализация 22 месеца и е на обща стойност 1 977 362 Евро.
С изграждането на изследователския център ще се създаде система за обмен на информация между България и Гърция. Ще се създаде и възможност за извършване на изследвания при кризисни ситуации с използване на преносимо оборудване. Предвидени са обучения за повишаване на знанията и квалификацията на специалистите по проблема от двете страни на границата. Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване качеството на жизнената среда, както и за изработването на профилактични програми с цел подобряване на здравния статус на населението в трансграничния регион.