СОФИЯ – Анализът за втория етап на завода за отпадъци в София ще е готов до края на юли

До края на юли трябва да бъде готов анализът за втория етап от бъдещия завод за отпадъци в София, а през септември да бъде внесен в ЕК. Това каза на заседанието на финансовата общинска комисия Петър Трайков от дирекция „Управление на отпадъците”.
Анализът е за технологичните решения за част от елементите за механично и биологично третиране, уточни той. До четири седмици пък се чака одобрение за финансирането на първата фаза от проекта, която включва компостиращата инсталация, депото за обезвреждане край Горни Богоров и елементи на съпътстващата инфрастуктура.