ХАСКОВО – Измряла риба в река Банска, РИОСВ вини пороите

Сигнал за измряла риба в река Банска са подали граждани в Регионалната екоинпекция. Извършена е проверка по течението на реката при с.Клокотница и Терс дере, както и при с.Каснаково. На пешеходния мост при с. Добрич са забелязани около 10 екземпляра умряла риба от вида мряна и кефал. Най – голямо количество едра и малоразмерна умряла риба (около 80 – 100 екземпляра) е установено в местност “Дурхана” в землище на с.Крум, близо до Димитровград. В момента на проверката е установено, че водата е бистра.
Сигнал за замърсена вода на река Банска в района на моста при с.Каснаково бе подаден и от еколога на Община Димитровград на 12.05 т.г. След извършената проверка от служители на РИОСВ бе констатирано, че в действителност реката е с голям дебит и мътност в следствие на проливните дъждове в района на гр.Хасково миналата седмица.