СЛИВЕН – Махат недовършената спортна зала в „Младост"

Металната конструкция на недовършената спортна зала в кв. „Младост” ще бъде премахната. Това реши на своето заседание Общински съвет – Сливен. Проектът за многофункционалната спортна зала с 2500 места е изготвен през 1987 година. Инвеститор на проекта е бившият Общински народен съвет в Сливен.
Самото строителство е започнало след издадено разрешение за строеж от 10 февруари 1988 г. Проектът е предвиждал изграждането на сграда с разгърната застроена площ 8200 кв.м. с метална носеща конструкция. През 1992 г. строителството е спряно. Сградата е с 37% степен на завършеност, като е изграден нулевия цикъл и част от металната носеща конструкция.
През 2008 г. Общинският съвет в Сливен одобри проекта за изменение на подробния устройствен план за регулация и застрояване на парк „Юнак”, съгласно който новопроектираната улица засяга част от конструкцията на незавършената спортна зала.
Това даде повод кметът Йордан Лечков да внесе в Общински съвет предложение за премахване на конструкцията, което днес бе прието. Съветниците се съгласиха и с предложението на Мариета Петкова от БСП – на постоянните комисии в местния парламент да бъдат предоставени условията за изпълнение на поръчката.