ДОБРИЧ – Приключи първата сесия за подпомагане на автори за Добруджа

Експертната комисия към Общински съвет Добрич одобри финансирането на 7 автори с книги за Добруджа. Финансирането се осъществява по програмата на Община Добрич за подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението. Предстои с общински средства да бъдат издадени книгите: „Сродници на Стефан Караджа от Добричка област” на Георги Топалов, „Добруджа: Памет и песни” на Венцислав Димов, „Балканът, ханът и чифликът. Привидният реализъм на Йордан Йовков” на Светлозар Игов,  книга за живота и творчеството на Йордан Йовков на Кремена Митева и „Лале ли си – моята автобиография” на Верка Сидерова.
Комисията е взела решение да бъдат финансирани и сборника „Краезнание” на Дружеството на краеведите „Отец Павел Атанасов”, както и втория брой на списание „Антимовски хан” на Сдружение на писателите.
Общата сума, с която ще бъдат подпомогнати авторите е 10 000 лева.