ЛОВЕЧ – Проекти за енергийна ефективност обсъждаха в Ловеч

Възможностите за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници са били обсъденипо време на семинар в Ловеч. За това информират от пресцентъра на областната администрация. Ортанизатор на инициативата е «Еncon Services».
Доц.д-р инж.Илия Илиев, зам.-ръководител на Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е представил пред участниците възможностите за привличане на финансиране по нея.  За реализиране на енергийни спестявания и намаляване на емисиите от парникови газове, както и за изграждане на ВЕИ инсталации, се предоставят преференциални нисколихвени кредити чрез посредничеството на  7  български банки.
Проектите, които могат да се кредитират, трябва да са на стойност от 20 000 лв. до 2,5 милиона лева. В момента 15% от стойността на проекта се предоставя като безвъзмездна помощ.