ШУМЕН – Сергей Игнатов и Любен Дилов-син гости на Епископ-Константиновите дни

XVIII-тото издание на Епископ-Константиновите дни ще се проведе между 10 май и 4 юни – информират от висшето учебно заведение в Шумен. Гост ще бъде министърът на образованието, младежта и науката проф. дин Сергей Игнатов. На 10 май той ще се срещне с академичната общност на Шуменския университет в Аулата на ректората.
Честванията предвиждат още тържествена церемония за удостояването на проф. дмн Кирил Кирчев с почетното звание “Доктор хонорис кауза на Шуменския университет”, Републиканска студентска олимпиада по програмиране с домакин Факултета по математика и информатика /13 – 15 май/. На 16 май ще се състои публична лекция на тема “Сателитните методи и средства за екологичен мониторинг на атмосферата” на проф. дтн Живко Жеков от Катедрата  по инженерна логистика на Факултета  по технически науки.