ВЕЛИКО ТЪРНОВО – Условна присъда от две години постанови съдът за кмета на Велико Търново

Две годишна условна присъда постанови Великотърновски окръжен съд на кмета на Велико Търново Румен Рашев. Градоначалникът е лишен и от правото да заема обществени длъжности в продължение на четири години след влизане в сила на присъдата. Рашев бе осъден за неизпълнение и нарушение на служебните си задължения и за превишаване на правата си, в резултат на което е облагодетелствана частна фирма.
През 2005 година търговското дружество Илстрой е извършило строителство без да има разрешение за учредяване на право на строеж. Съдът счете, че от това са настъпили значителни щети за общината в размер на 423 489 лева.
На общината са нанесени и нематериални щети – уронен е престижът на общинската администрация чрез грубо нарушаване на установения ред за разпореждане с общинска собственост. Съдът постанови кметът на В. Търново да заплати на общината сумата от 423 489 лева причинени имуществени вреди, предявени по граждански иск.
Кметът трябва да заплати и направените по делото разноски в размер на 9 910 лева, както и 16 940 лева държавна такса върху размера на гражданския иск.
Другият подсъдим по делото – бившият главен архитект на общината Елена Абаджиева, бе оправдана.