ВРАЦА – Враца ще порасне с още един квартал

Враца да се увеличи с още един квартал решиха общинските съветници. Той ще се казва кв.Нефела. Предложението бе направено от председателя на съвета Малина Николова, след постъпване на подписка от жителите на сегашното село с искане за неговото административно закриване и превръщането му в градски квартал. Дебатите по темата подхождаха по-скоро за селски мегдан, отколкото за заседание на съветници. Въдворяването на ред се оказа почти непосилна задача за председателстващия и личните нападки,  неразрешените изказвания и неконтролируемите подвиквания от залата превърнаха обсъждането в подобие на общоселско предизборно събрание.
Оказа се, че освен подписката за промяна на статута на селото има и друга, която е за запазване на досегашното положение. Но по закон втората подписка няма как да се внесе, защото по същество тя не иска никаква промяна.