КЪРДЖАЛИ – Затварянето на оловно производство в ОЦК-Кърджали започва

Нона Караджова е разписала заповедта на директора на РИОСВ-Хасково, с която се прекратява  производствената дейност на част от оловното производство на „Оловно – цинков комплекс” (“ОЦК” АД) Кърджали. В понеделник започва фактическото затваряне на оловно производство, отлагане няма да има, не са давани обещания на синдикатите, заяви народният представител от ГЕРБ за Кърджали Цвета Караянчева.
Ще бъде изведена от експлоатация агломерационната машина в цех „Агломерация” от Инсталацията за производство на олово и оловни сплави. Основният мотив за налагането на тази мярка е, че „ОЦК” АД не изпълнява екологичните изисквания при експлоатацията на инсталацията, в резултат на което замърсява атмосферния въздух със серен диоксид и олово, като създава непосредствена опасност и риск за човешкото здраве и околната среда.