КЮСТЕНДИЛ – Изцяло смениха персонала работещ в Регистрация и технически контрол на ППС в Дупница

Събрани са данни за нарушения на изпълнението на служебните задължения от страна на работещите в звено за Регистрация и технически контрол на пътни превозни средства в Дупница. Това доведе до смяна на целият персонал на звеното, съобщиха от полицията. 4- та служители са с различни наказания – на един от тях е наложено дисциплинарно наказание по Кодекса на труда уволнение, на втория служител е наложено дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение – след наложеното му наказание е освободен по взаимно съгласие, третия е наказан с писмено предупреждение по закона за МВР и е назначен като полицейски инспектор в РУП Дупница, а четвъртия е освободен по взаимно съгласие.