ПЛЕВЕН – Плевенска община изпреварва срокове за модернизиране на градския транспорт

Община Плевен ще бъде готова с апликационната си форма по проект за интегриран градски транспорт преди крайния срок, заложен в Оперативната програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г”. Срокът е октомври 2011, но според инж.Огнян Цанев, зам.-кмет на община Плевен, ние ще сме готови още в края на месец юли или началото на август.
Модернизирането на градския транспорт на Плевен е част от проекта “Интегриран градски транспорт в седемте големи града” и ще се реализира с помощта на Оперативна програма “Регионално развитие” на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Напредъкът на някои от общините, участващи в проекта, беше представен днес на работа среща в Плевен. Стойността на плевенския проект за интегриран градски транспорт е около 24 млн. лева.