РАЗГРАД – Близо половин тон месо подариха на социални домове в Разградско

В навечерието на Великден обитателите на осем социални дома в Разградско получиха подарък – 470 кг. замразено пилешко месо.
То е конфискувано от Агенцията по безопасност на храните в Ловеч заради неизрядни документи. Месото е внос от Холандия, направени са му необходимите изследвания, годно е за употреба – уточни директорът на ОДБХ д-р Илиян Драмалиев.
От областна администрация – Разград съобщиха, че месото е разпределено по предварително изготвен от социалните служби списък. Капацитетът на социалните домове за деца и възрастни в региона е 488 човека. Най-голямото количество конфискувано месо е предоставено на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в Самуил, където живеят 100 човека.
По 70 кг. са получили Домът за деца, лишени от родителска грижа в Исперих и Домът за стари хора в Исперих, по 60 кг. – Домът за стари хора в Тертер и Домът за деца с умствена изостаналост в Просторно, 50 кг. – Домът за възрастни хора с деменция, по 30 кг. – Домът за възрастни хора с физически увреждания в Ловско и Домът за възрастни хора с физически увреждания в Хърсово.