РУСЕ – Национална среща за ваксинопрофилактика

Трета национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”
в рамките на Европейската имунизационна седмица ще се проведе в Русе от днес до 21 април. Срещата цели да даде форум за публична дискусия по възможностите за разширяване на обхвата на ваксинираните от уязвимите групи, като израз на последователната политика за здраве и ваксинопрофилактика на правителството.
Участниците ще имат възможността да чуят повече за дейността на здравните медиатори и да се запознаят с примери за добри практики при овладяване на рискови за здравето ситуации.
Ще бъде демонстриран и успешният модел за взаимодействие между здравните медиатори и представителите на регионалните здравни инспекции при извършване на извънредна имунизация сред уязвимите групи. В рамките на срещата се предвижда посещение   на един от кварталите на Русе с преобладаващо ромско населени.