СИЛИСТРА – В Силистра ще се изгражда Център за настаняване на деца в риск

Община Силистра ще изгражда Център за настаняване от семеен тип на деца в риск, за което подготвя проект.
Разкриването на социалната услуга е свързано с плана за извеждане на деца с увреждания от социалните домове. До края на 2012 година в страната трябва да бъдат създадени 149 центъра за настаняване от семеен тип и 36 защитени жилища. За строителство и обзавеждане на един център по ОП „Регионално развитие” предвидена безвъзмездна помощ от 823 742 лв. Реализирането на националния план включва и 2 -годишно финансиране на социалната услуга чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Очаква се в края на април на заседанието си общинските съветници да подкрепят кандидатстването на община Силистра с проект по ОПРР.