СОФИЯ – Липсва техника за поддръжка за два столични парка

Едва 10 процента от техниката на общинското предприятие „Озеленяване” в София е годна за употреба, тъй като останалите им машини са амортизирани. Това стана ясно по време на заседание на общинската комисия по екология. С наличната техника те поддържат Северния и Западния парк в София. Това е причината да не могат да отдадат машините са ползване на новосъздаденото общинско предприятие „Паркове и градини”, което в началото на март пое от „Озеленяване” поддръжката на Борисовата градина и третата част на Южния парк в София. 58-те му служители обаче не могат да работят ефективно, защото нямат никаква почистваща техника, стана ясно още на заседанието, на което се обсъдиха варианти за разрешаване на проблема.
Общината да закупи със собствени средства необходимата техника за почистването и поддръжката на Борисовата градина и частта на Южния парк, предложи зам.-кметът по екология на София Мария Бояджийска.