КЮСТЕНДИЛ – Пунктовете за череши на закрито и с вода за миене

Работна група от черешопроизводители, кметове и представители на четирима от основните изкупвачи, ще координира пръскане на масивите. Това ще струва по 1 ст. на кг плод, съобщи областният управител на Кюстендил Любомир Анчев. Предстои провеждане на събрания по селата, където да се разяснят условията за пръсканията.
“Пръскането не задължава черешопроизводителите да предават продукцията си на тези изкупвачи. Пазарът е свободен. Всеки може да търси други възможности като например качествените плодове да се предлагат на хотелските вериги по Черноморието, тъй като кюстендилската череша се бере най-късно в страната”, коментира Любомир Анчев. По негово предложение в контрола по време на кампанията тази година освен МВР и НАП ще се включи и ДАИ.
“Голяма част от продукцията миналата година е върната от изкупвачите, защото плодът е започнал ферментация, тъй като на някои от пунктовете черешите са били изложени на пряка слънчева светлина. Ще настоявам Регионалната здравна инспекция да унифицира критериите за местата и хигиенните норми на пунктовете. Те трябва да бъдат на закрити места и да има вода за миене”, добави областният управител.