РАЗГРАД – Евродепутат организира в Разград кръгла маса за земеделието

Кръгла маса на тема „Земеделие и политика – връзката си ти!” организират утре в Разград евродепутатът Мария Неделчева, Министерството на земеделието и храните и Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).
Да участват в дискусията са поканени представители на земеделските производители и животновъди от областите Разград, Русе, Силистра, Габрово, Велико Търново. Пред тях ще бъдат направени разяснения по всички промени в първи и втори стълб на новата Обща селскостопанска политика.