СТАРА ЗАГОРА – Глоба от 100 млн. лева заплашва Брикел

Министерството на околната среда и водите може да глоби Брикел ЕАД-Гълъбово с над 100 милиона лева, ако до края на април дружеството не възстанови изразходваните в повече въглеродни емисии за около 18 млн лв., каза в Стара Загора заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева.
Тя взе участие в научна конференция на тема „Оценка, намаляване и предотвратяване замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион Стара Загора” по проект на норвежкото правителство, осъществен от екип на преподаватели при Тракийския университет.
На 30 април ТЕЦ-ът на дружеството ще трябва да спре работата и на последните два блока заради неизпълнени изисквания за изграждане на сероочистващи инсталации.