РАЗГРАД – Решават за втората църква в Разград

19 докладни записки ще обсъждат на мартенската си сесия местните парламентаристи от Разград. Заседанието и започва в 13,30 ч. днес в залата на 11 етаж на община Разград.
Една от докладните е внесена по извънредния способ, тя е за предоставяне безвъзмездно право на строеж на Русенската митрополия за построяване на втора православна църква в Разград – храм „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител”. Това ще стане под условие митрополията да възложи изработването на подробен устройствен план за терена между бул. „Априлско въстание”, ул. „Странджа” и бул. „България”.
Сред останалите теми в дневния ред на съветниците са: Изменение на Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград; одобряване Доклад за междинна оценка на общинския план за развитие 2007-2013г. на Община Разград, продажби на имоти – общинска собственост.