РУСЕ – Цената на Хлебозавода падна наполовина

5 млн. лева начална тръжна цена, стъпка за наддаване от 100 000 лева и да бъде обявен нов търг с явно наддаване. Предложението е относно приватизация на 100% от капитала на  “Хляб и хлебни изделия” – Русе. Докладната от кмета Божидар Йотов е внесена в дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет.
За приватизацията на русенския хлебозавод има открита процедура от 2008 година насам. Първоначално определената тръжна цена бе 10 млн. лева със стъпка за наддаване от 200 000 лева. За обявения търг през декември м.г. не бе закупена тръжна документация.
Датата за провеждане на новия търг ще е 27 дни след обнародване на решението в Държавен вестник.