МЕДИКЕЪР от 15-ти октомври до 7-ми декември

Въпроси свързани с Медикеър:

Объркването и неразбирането на застрахователните продукти се дължи преди
всичко на разнообразието от застрахователни планове, на ограниченият период за
записване , на условията за присъединяване и санкциите за късна регистрация. Тази
статия има за цел да даде едно въведение на всички които предстои да получат
правото си да имат Медикеаър, и тези които вече имат Медикеър Част А и Част Б
(В). Запознаването им с темата ще позволи да се избегнат неприятни изненади в
бъдеще, и/или да се използват оптимално възможностите които има всеки
квалифициращ се за това покритие.

Кой има право на Медикеър?
Основното условие за получаване на основната Медикеър (на англ. Original
Medicare) е -да се навърши 65 годишна възраст или по инвалидност. Още,
-трябва да се пребивава законно в САЩ в продължение поне на 5 години,
-да са заработени 40 тримесечия от лицето или брачният партньор.
Ако горните условия са изпълнени, то тогава лицето може да се възползва от
първоначалния период на записване. Този период включва 7 месеца: 3 месеца
преди датата на раждане , месеца в който лицето е родено, и 3 месеца след този
период. Тези, които имат здравна застраховка чрез работодателя си и смятат да я
запазят, могат да се включат в Медикеър 63 дни, след като застраховката им с
работодателя е приключила. Те ползват специален период за записване. Ако тези
63 дни се пропуснат, може да бъде наложена санкция.

Как се кандидатства за Медикеър?
Ако преди навършването на 65 годишна възраст лицето е пенсионирано, Медикеър
е автоматична. 3 месеца преди месеца в който е родено лицето, се изпраща
Медикеър карта, където е отбелязан номера с Медикеър, и са изброени двете части
А и Б(англ. В). Отбелязана е и датата на активирането-първият ден от месеца в
който лицето е родено. Например за лице което е родено през юни, ще бъде
отбелязано:
-болница (част А) (06.01.1952)
-извън болнични медицинска (част Б(В) (06.01.1952)

Къде да кандидатствате за Медикеър?
● Можете да го извършите чрез интернет на страницата на Службата за Социално
Осигуряване. Тази форма е удобна, но не винаги върши работа – в случаите когато
трябва да се предоставят документи.
● Друг начин е като се обадите на телефона на службата: 1-800-772-1213

● Или като отидете в най-близкият офис на Службата за Социално Осигуряване.
Обичайно се изискват оригинални документи за американско гражданство/зелена
карта, удостоверение за раждане или акт за граждански брак. Може да се наложи
Службата да бъде посетена няколко пъти.

Какво още трябва да се знае за Медикеър?
Оригиналната Медикеър не покрива на 100% разходите за болнични и медицински
извънболнични услуги. Частта която държателят на Медикеър трябва да заплати е
значителна, и най-популярно е обяснявана като 20% от услугите които се
предоставят. Това налага използването на надстроечни продукти предлагани от
застрахователните компании. Има такива, които не костват нищо. И даже повече от
това: връщат част от вашето плащане към социалната администрация за частта Б.
То, последното се очаква да $174.80 за 2024-та година. За пенсионирането и
Медикеър четете във www.helpicoinsurance.com. Това е сайтът на агенцията.
Позвънете за консултация.

От 15-ти октомври до 7-ми декември е
периодът за годишен избор на застрахователен план.

Анна Русева (Ann Rousseff)
(773) 988-7608

>>>

Уважаеми читатели,

Ако желаете да рекламирате при нас се обадете на тел. 773.317.8035 или пишете на емайл: bg7tv.editor@gmail.com (24/7)

За да получавате информация 24/7 ни последвайте във фейсбук!

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!

в. “България СЕГА”

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here