Декалог за ученика и студента (2023–2024)

Здравейте, Любознателни!

Да си учител и автор на учебник е голяма отговорност.
Emily Dickinson, перифраза на “To be a flower is profound responsibility”
1. В началото бе „Kойто суче, той ще сполучи” – модифицирано „Koйто УЧИ, той
ще сполУЧИ”.
2. „Напред! Науката е слънце,/ което във душите грей!” – не само на 24 май, а
непрекъснато, през целия живот (LLP – Lifelong Learning Program, също,
Laboratory, Library, Pub). Бъдете любознателни и човеколюбиви – знанието и
eмпатията правят силата.
3. Следвайте дидактичната каскада: от информация към знание, към начин на
мислене. Чувствайте знанията като майчиния си език. (Пренесено към
образованието по медицина, превръщайте информацията за клетъчните
Молекули, Структури и Функции в знания за патогенезата на Болести, тяхната
Превенция и Терапия – това е творческо пътуване от аудиторията-до-болния
(bench-to-bedside, B2B).*
4. Да учиш, без да мислиш, е безполезно. Да мислиш, без да учиш, е опасно.
(Конфуций). Think outside the box.
5. Да учите мозъка без да учите сърцето си, не е учене въобще. (Аристотел)
6. Когнитивният потенциал е симбиоза на мисли и чувства (IQ + EQ) –
превръщайте ги в полезни и красиви действия. Колкото повече плодове ядете
от Дървото на Любознанието, толкова по-добри ще сте в професията си.

От: Dr Alessandro Cicerale, Department of Neuroscience, University of Torino,
Torino, Italia

7. Изпълнявайте съвета на родителите си: ЗА КАКВО СЪМ ДОШЪЛ ТУК? –
първо да уча, след това да се веселя – обратната хронология е безсмислена.
Така, както и да учиш, без да се веселиш – Carpe diem („Наслаждавай се на
момента“ – урок от древноримският поет Хораций). .
8. Развивайте моралните си рефлекси – взаимно се уважавайте и обичайте.
Създавайте brain-and-heart friend/ship (BHF). И не злоупотребявайте с
толерантността на родителитe и учителите си, базирана на мъдростта на
Йордан Радичков.**
9. Здравословен стил на живот, добро образование и упорита работа
осигуряват много добро качество на живот. Повече плодове и зеленчуци и
физическа активност (спорт за здраве), никога тютюнопушене, никога
наркотици, никога алкохолизъм!
10. Имайте куража да преминете поне веднъж на червено по пътя на науката,
за да направите своя зелена пътека в него, да постигнете своя Еврика ефект –
това е българският вариант на Sapere aude.*** Тогава може да кажете:
Vox Studentium vox Dei!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
* Прочетете учебника Principles of Cell Biology (2022) – издание на BioMedES
Ltd., Aberdeen, United Kingdom. Директор на изданието е проф. Denys Wheatley
– един от най-авторитетните клетъчни и канцер биолози в света.
To purchase and read this book, please use the link:

Format: Kindle Edition €30.10
** “Един циганин имаше няколко циганчета. Те бяха черни като дявола. Веднъж
циганчетата се втурнаха в една локва, почнаха да си играят в нея и станаха по-
черни от дявола и по-мръсни от дявола. Излезе старият циганин пред катуна,
видя черните и мръсни деца в локвата и възкликна от умиление: “Лебеди мои!”
*** Sapere aude (Имай куража да знаеш и да изразяваш своите мисли),
първоначално написано от Хораций, от 1088 г. е мото на Университета в
Болоня, след това и на Просвещението на Имануел Кант и други философи от
18-ти „Век на разума“.

Д-р Георги Чалдъков
за в. “България СЕГА”

>>>

Уважаеми читатели,

Ако желаете да рекламирате при нас се обадете на тел. 773.317.8035 или пишете на емайл: bg7tv.editor@gmail.com (24/7)

За да получавате информация 24/7 ни последвайте във фейсбук!

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!

в. “България СЕГА”

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here