Бюджетът влиза за разглеждане в Комисията по политиките за българите извън страната

Държавният бюджет влиза за разглеждане в Комисията по политиките за българите извън страната на 17 май. Това решиха членовете на комисията на първото си заседание. Депутатите гласуваха на обсъждането на финансовата рамка да бъдат поканени представители на Министерството на външните работи, МОН, Министерството на културата и на Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

В началото на заседанието народните представители гласуваха поправки във вътрешните правила за работа на комисията. Те делегираха правомощия на Костадин Костадинов да води заседанията до избирането на председател, както и да подписва писмата, които излизат от комисията.

“В предишния мандат успяхме да изчерпим всички материали, които бяха в комисията, така че не остана наследство за сега, което беше една от основните ни заслуги“ заяви председателстващият заседанието Костадин Костадинов.

Депутатите гласуваха още да преместят началния час на заседанията на Комисията по политиките за българите извън страната в 17:00, вместо в 16:00 часа, както беше досега.

МАРИЯ ГУЦЕВА
БТА
Снимка: Народно събрание

Уважаеми читатели на в. “България СЕГА”, за да получавате инфо 24/7:

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here