Министерството на образованието предлага обединен регистър за признаване на висше образование в чужбина

Обединен Регистър за академично признаване на висше образование в чужбина предлага Министерството на образованието и науката (МОН). Проектът за изменение и допълнение на наредбата, която урежда тези процедури, е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН, съобщи пресцентърът на ведомството.

В момента Националният център за информация и документация (НАЦИД) поддържа три регистъра: на издадените удостоверения за академично признаване, на обезсилените удостоверения за академично признаване и на отказите за академично признаване. Целта им е да предоставят информация за процедурите за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища.

Проверката на един човек във всеки един от тези регистри създава ненужна административна тежест, както и риск от пропуски. С проекта се предлага да се допълнят и изменят действащи разпоредби, за да се създаде обединен Регистър за академично признаване, както и да се отстранят някои несъответствия с нормативната уредба в областта на електронното управление.

Част от данните ще бъдат публични, но достъпът до удостоверенията за признаване на висше образование ще е индивидуален. Предвижда се такъв да имат и конкретни държавни органи или други лица, които по силата на нормативен акт могат да изискват предоставянето на удостоверения, свързани с академичното признаване. Промените ще улеснят български граждани, чужди граждани и чужденци с предоставена международна закрила.

Новите разпоредби ще бъдат от ползва и на държавни органи, потенциални работодатели, висши училища, които имат право да получат достоверна информация за съответствието на диплома с изискванията на нормативната уредба на Република България. Създаването на обединен регистър ще окаже благоприятно въздействие по отношение подготовката на бъдещи, доказано квалифицирани от висшите училища в чужбина, участници в пазара на труда, отбелязват от МОН.

Проектът е публикуван в сайта на МОН, в раздела “Проекти на документи”.

ДИМИТРИНА ВЕТОВА
БТА
Снимка: МОН

Уважаеми читатели на в. “България СЕГА”, за да получавате инфо 24/7:

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here