Зa малките ЦВЕТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ГОЛЯМАТА полза от тях

Тази история от лятно Чикаго не е реклама на американското законодателство, а опит да се покаже въздействащият му ефект върху децата.
Споделям я, защото това което тя промени в моята осем годишна дъщеря Пресияна си заслужава да се опише. Разбира се, въздействието което историята има върху Преси ме прави и горд родител на бъдеща кандидат – юристка.

Малките ЦВЕТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. В щат Илинойс е прието, когато се постави нов пътен знак STOP, той допълнително да се обозначава и с червен предупредителен флаг с цел привличане вниманието на шофьорите към новонастъпилата промяна на това кръстовище.

Докато флагът е там се дава и гратисен период за не-наказване на нарушителите (В САЩ спирането на знак STOP е задължително и нарушението му се наказва с глоба плюс вписване в „досието“ на шофьора, което води до повишаване на цената на застраховката поне в едногодишен план).

2. Всяка община е приела също задължителни правила за височина на тревата пред и в двора на имотите, находящи се на нейната територия. Това се прави с оглед избягването на летни пожари, както и избягването на ефекта на „счупеният прозорец“, или казано с други думи – неподдържаните имоти да не привличат нежелани посетители и да загрозяват общият вид на общината. Ако тревата е над 18 см. (6 inches), общината оставя предупреждение (notice of visit) с ярък розов цвят на видно място в имота, че тя трябва да бъде окосена. Глоба няма, но при следващо нарушение има.

Сега за ГОЛЕМИТЕ ПОЛЗИ от малките ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Това лято на нашата улица монтираха нов знак STOP. Естествено Пресияна първа забеляза червеният флаг и попита какво означава. С удоволствие й обясних за предупредителната роля на флага и цялата поредица от юридически последствия които той води след себе си.
Минаха няколко седмици и така се случи, че бях „изпуснал“ тревата в двора и беше пораснала над 18 см. Общината не пропусна да отбележи този мой пропуск и веднага се появи розовата предупредителна бележка на вратата на къщата ми.
Пресияна явно се беше впечатлила доста от червеният цвят на предупредителният флаг на знака STOP и неговото значение, та сега като видя и розовият цвят на бележката бързо включи за какво става въпрос. “Лекцията” й започна с обяснение за предупредителната и превантивна роля на бележката.
Обясни ми също надълго и нашироко за превантивната роля на нейният баща в косенето на трева и поредицата от юридически последствия, които не-косенето на трева води след себе си … с удоволствие я слушах как се мотивираше. Все едно слушах урок по право ..

Но, това не е краят на историята …, защото при Преси всяко нещо има продължение.
Няколко дни по-късно видях розовата предупредителна бележка от общината закачена на вратата на стаята на Преси и изписана на гърба с нейният почерк.

Този път обаче тя беше „адресирана“ към брат й Мишо, който обича да си поспива в стаята на Преси. Оказа се, че „Инспектор П.В.“ (Преси Великов) „предупреждава“ превантивно Мишо, че „не плаща на собственика на леглото“, а също и че „преминава без разрешение през територията на имота“ (trespassing), наред с другите изброени възможни нарушения, по образец на общината. Заслужи си похвалата моята осем годишна дъщеря!

Но и това не е краят на нашата история
Когато Преси трябваше да се представи в брошурата за участието си в мюзикъла „22nd November“ и да напише каква иска да стане когато порасне, тя без да се замисли каза „професор по право и икономика“. Така и беше записано. Надявам се и да се сбъдне.
Защо разказвам цялата тази история? Защото видях как на практика ежедневното прилагане на закона на микро ниво действа и възпитава децата. Видях, че от прилагането на едно малко цветно правило в една съвсем обикновена ситуация децата могат да направят заключения за мащаба, действието и големият ефект на правото върху всички. И не само това. По този начин децата започват да уважават закона и правоприлагането до такава степен, че да им стане мечта, да искат да го учат и преподават когато пораснат.

И накрая … написах тази история донякъде и с идеята, че ако в България започне да се прилага правото във всяка ежедневна ситуация, това неминуемо ще направи впечатление първо на децата и един ден те сами ще започнат да искат да спазват закона и да го изискват и от всички останали, а не да го смятат за „врата у поле“. Искрено ще се радвам, ако това ще се случи. Надявам се и да се сбъдне по скоро.

Венци Великов
Чикаго

>

Уважаеми читатели на в. “България СЕГА”,

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here