ЖУРНАЛИСТИКА ОТ ВИСОКА КЛАСА

Сборник с интервюта „В ДЕСЕТ ВЪПРОСА“, автор Снежана Галчева

ГЕОРГИ НИКОЛОВ – литературен историк и критик: „В десет въпроса“ – интервюта с 45 сънародници от различни краища на света, поднасящи своето „аз“ пред взора на читателската публика. И отправящи към аудиторията интелектуални послания, осмислени за разбиране и взаимност в добронамерен сърдечен разговор. Събеседниците на Снежана Галчева са представители на литературата, театъра, музиката, рисуването, песента и танца. Когато четем интервютата, разбираме, че всяко от имената тук е и самостоятелна, неповторима индивидуалност, вглъбена в съвремието и в мястото си сред обществото. Авторката е вещ психолог и всеки от нейните адресати е подбран внимателно, с благородна цел: да има какво да каже и как да го каже така, че да бъде убедително разбран и у нас, и отвъд океана. Всеки текст е предхождан със своеобразно биографично встъпление за него, за културната му самоопределеност и творчески достижения. На какво е ценител и за какво – радетел. Арбитър тук, в интервютата, е самата авторка, вещо насочваща разговорите в желаната посока. Като няма съмнение, че тя предварително и търпеливо е проучила всеки един от творците. Влязла е в неговата интимна душевност и световъзприятие и повече от успешно, както виждаме, е съградила поредната си книга. По страниците няма нито един излишен въпрос, зададен самоцелно. Всяка дума е внимателно премерена на везните на откровението с ясното разбиране, че казаното трябва да докосне съзнанието на читателя ласкаво, убедително и задълго.“

МАРГАРИТА МАРТИНОВА – журналист, издател, поет: „Върху този сборник с интервюта – може да се напише студия за журналистическото майсторство. За онези изисквания не към интервюирания, а към интервюиращия – да има широка палитра от знания, от обща култура и от специфична задълбоченост. Да има съвременен поглед към процесите в литературата и в обществото. Да е извършил голяма по мащаб проучвателна дейност спрямо интервюирания – за да индуктира в него желание да отговори емоционално и едновременно задълбочено, да разкрие душевност, а не само фактология. И всички тези характеристики притежават 45-те интервютата, които авторът на книгата, Снежана Галчева, успя да реализира през хиляди километри, да протегне мостове от Чикаго към своята родина България, и към други континенти, където живеят български творци, за да обедини тяхната духовност в една прекрасна книга. Има още много, което би могло да се каже – за майсторството и професионализма, за трудоемкостта при подготовка на въпросите и за божата дарба, която се изисква и при подготовката и реализирането на подобни интервюта.“

ДИМИТЪР ХРИСТОВ – поет, драматург, преводач: „В тази книга авторката Снежана Галчева има предисловия за съответната личност към всяко интервю. Тези въведения в познанието ни за интервюирания са изключително ценни не само с фактология, а и с личните аналитични и емоционални размисли на Галчева за облика, характера и присъствието в съвременна България и в света на десетките личности, с които разговаря. Това прави книгата с интервйта авторска и богата като присъствие на интересни творци и специалисти, постигнали висота в своята област. Книгата е многобагрен и красив микромодел на модерна България!“

ПАВЛИНА ПАВЛОВА – издател, писател, поет: От години рядко давам интервюта, поради неуместни въпроси от страна на водещия, никаква представа за биографията ми, плъзгане по повърхността… Но в случая имаме висок професионализъм, затова резултатите са такива!“

в-к „България СЕГА“

>

Уважаеми читатели на в. “България СЕГА”,

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here