ЛЮДМИЛА ПОПОВА-УАЙТМАН – ДА УСЕТИШ НЕПРЕВОДИМОТО

Много често се възхищаваме на прекрасна поезия, спираща дъха ни, на прецизното извайване на строфи, от които оживяват картини, чувства, светове… Освен самите автори, не малка заслуга за това имат и преводачите на чужда литература, за които не се пише много, но които имат огромно значение за поднасянето на една творба така, че тя да се разтвори в душата на читателя и да остане там. Един от тези преводачи е Людмила Попова-Уайтман. Родена е в София, но от много години живее в Ню Джърси, САЩ, където има и издателство – Ivy Press Princeton.

Завършила е специалност „Физика“ (master’s degree), има публикувани научни статии по физика и орнитология. Повече от 30 години се занимава с преводаческа дейност и има преведени над 10 книги с българска поезия, статии, много стихотворения, включени в различни литературни алманаси и сборници. От българските автори, които превежда, особено й допада творчеството на Блага Димитрова, Константин Павлов, Александър Шурбанов, Едвин Сугарев. През 2003 г. превежда единствената стихосбирка на талантливата млада поетеса Данила Стоянова „Memory of a dream” – момичето, което си отиде от този cвят само на 23 години, но неистово искаше да разбере „какъв цвят има този свят“. Превеждала е на български език Йейтс, Елиът, Хийни и др. Людмила е член на АЛТА /Съюз на преводачите на художествена литература/ и почетен член на Съюза на българските преводачи. Пътувала е много по света, посетила е над 60 страни, срещала се е с много знаменити учени, писатели, държавници, имала е лична среща с принцеса Даяна и иранската принцеса. Тези пътешествия безспорно са оставили отпечатък и са допринесли за усещането й за двуезичност и за прецизност в намирането на точната дума в превода. Любими автори, които чете с удоволствие, са класиците на българската поезия Ботев, Яворов, Дебелянов. Уважаеми читатели, в този брой ви предлагаме стихове на българския поет, общественик и политик Едвин Сугарев, на български език и в превод на английски език от Людмила Попова-Уайтман.

From Indra’s Web
Edvin Sugarev
Translated from the Bulgarian by Ludmilla Popova-Wightman,
Ivy Press Princeton, 2022

 

морето е ласкав звяр
и в нозете ни се отърква
ала понякога разтваря бяла паст
и чуваме какво си шепнат мидите
и виждаме как слънцето медуза е
плуваща в далечните
недосегаеми води
и вените ни се преплитат с водораслите
и камъни туптят
като сърца

***

the sea is a caressing beast
and rubs against our legs
sometimes it opens a white maw
and we hear mussels murmur
and see the sun a jelly fish
swimming in distant
ethereal waters
and our veins twine with weeds
and stones beat
like hearts

понякога убива
светлината

и затова навярно склад е паметта
където късчетата минало полагаме
между къдели мрак

какво ли би било
да можеше да видим всичко едновременно
с неравните му очертания
сгрешените посоки и
назъбените от пропуснатото ръбoве

казват че смъртта е
бяла светлина

навярно е така
с това убива
живота си открай-докрай да видиш
целия
без междините на удобната забрава

***

sometimes light
kills

perhaps that is why memory is a warehouse
where we deposit snippets of the past
among skeins of darkness

what would be
what would be
if we could see everything simultaneously
with its uneven contours
the mistaken directions and
jagged edges made by blunders

they say death
is white light

perhaps it is true
it kills you to see
your life from end to end
your whole life
without the empty spaces of comfortable forgetfulness

Снежана Галчева – зам. главен редактор на в-к „България СЕГА“, председател на Салон за българска култура и духовност – Чикаго и вицепрезидент на Конфедерацията на българските културни организации
и дейци в чужбина.

Уважаеми читатели на в. “България СЕГА”,

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!
Екип на в. “България СЕГА”

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here