Бог контролира святите ангели

Едно от най-хубавите неща на живота в Америка е, че чувствам, че мога да се доверя на нашата армия да работи за мен. Не виждам много често войници. От време на време виждам военен конвой на магистралата, ритуал със знамето на погребението на ветеран или изпаренията на изтребител, високо в небето. Въпреки, че не виждам често въоръжени служещи, знам, че те са на пост и защитават страната ни.

Спя дори по-добре, като знам, че Божията армия от ангели също е на пост. Небесният ми Баща, Който ме обича, е обещал, че тези мощни създания работят, за да служат и да защитават – да служат и защитават мен. Уау! Библията ми обещава, че Божиите святи ангели са служебни духове, изпратени да служат на онези, които ще наследят спасение. Разкрива ми също, че техният главнокомандващ Михаил и легионите му, вече са сразили и победили демоните.

Един ден ще разбера всички неща, които те са правили за мен и за онези, които обичам. За момента се радвам в обещанието на Псалом 91:11, че Бог „ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във всичките ти пътища“.

„Цяла нощ, цял ден, ангели бдят над мен, мой Господи“.

www.helpinghandsbulgaria.net

Уважаеми читатели на в. “България СЕГА”,

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!
Екип на в. “България СЕГА”

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here