МОН одобри за финансиране проектите на 141 български неделни училища в чужбина

Министерството на образованието и науката на Република България обяви на своя уебсайт списъка с одобрените проекти за финансиране на 141 български неделни училища в чужбина. През новата учебна 2022/23 година за общо 11 727 българчета в чужбина на предучилищна и училищна възраст ще бъдат отпуснати 1 644 000 лева. Финансирането е по национална програма „Роден език и култура зад граница“, която стартира през 2009 г.

От Украйна са кандидатствали общо 58 български неделни училища, одобрени са 55. В 55 БНУ в Украйна се обучават 5 395 българчета, които изучават български език и литература, география и история на България от 1 до 11 клас.

С помощта на програмата се осигуряват средства за закупуване на учебници и учебна литература, национални носии и народни инструменти. Целта на програмата е свързана със съхраняване и популяризиране на българското езиково и етнокултурно пространство зад граница и на националната, културната и духовната идентичност на българските граждани по света и на българските общности в чужбина.

СВЕТЛАНА ДРАГНЕВА
БТА

Уважаеми читатели на в. “България СЕГА”,

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!
Екип на в. “България СЕГА”

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here