Кой блокира Изпълнителна агенция за българите в чужбина?

На страниците на Еврочикаго от много години пишем, че е необходимо ново отношение към българите в чужбина, които, според някои данни на официални институции, са колкото и в България, като сред тях с документи за българско гражданство са поне 2.4 милиона души.

За работа с тези милиони българи по света държавата е определила една агенция с по-малко от 30 души персонал и е открила около 100 дипломатически представителства по света, средно с по 5-6 човека всяко.
то защо на нашите страници и на различни форуми сме подчертавали, че е необходимо да се изгради обща държавна стратегия за тази втора България зад граница, да се промени остарелият Закон за българите, живеещи извън Р България, както и да се водят политики за реална помощ за българските организации по света. Може да откриете много материали по болните въпроси в някои от нашите сборни теми още преди повече от 10 години, чак до днес.
За наша радост, като че ли гласът ни беше най-после чут и първо в държавния бюджет бяха заделени средства за някои организации в историческата диаспора, а после към тях бяха отпуснати и 200 хил. лв. за подпомагане на български медии зад граница, които по информация на БТА са над 50.
Ако някой си мисли, че парите са много, нека види за сравнение как по-малката ни съседка Северна Македония заделя само за една организация в САЩ с 16 души на щат бюджет 4 млн. долара.
Но все пак, ние зад граница забелязахме поне желание за промени, които първо дойдоха от Комисията по политиките за българите извън страната в НС.

Така например, на 17 май 2022 г., в публична дискусия, проведена с участието на представители на институции, неправителствени организации и други гости, бяха представени основните изводи от оценката на Закона за българите, живеещи извън Република България (ЗБЖИРБ), направена от Националния център за парламентарни изследвания.
След тази дискусия в Народното събрание се заговори за нов модерен Закон.

Тази година най-после бе задвижен и въпросът за Държавната агенция за българите в чужбина и нейното преструктуриране. Тя вече е под управлението на МВнР и се нарича Изпълнителна агенция.

Ето защо и пишещият тези редове се обърна първо на страниците на сайта към министър Теодора Генчовска, със следното питане:

„…Как да не е ясно дали настоящият й председател Тодор Ванчев ще бъде освободен? И не е ли липсата на конкурсно начало причина да бъде назначен човек като настоящия председател, за когото в интернет могат да се намерят открити сведения, че преди време, бидейки на длъжност старши експерт в дирекция „Български общности и информационна дейност“ при ДАБЧ, е извършил, цитирам: „доказан опит за ходатайство и склоняване на длъжностно лице да наруши процедурата за придобиване на българско гражданство?“

Недочакал отговор, написах и искане по ЗДОИ до министър Генчовска.
В него питах първо за броя на бившите агенти и сътрудници на комунистическата ДС, още работещи в МВнР, но зададох и следните допълнителни въпроси:

„- Молим Вие да изискате да получим отчет от ДАБЧ за свършеното от началото на настоящата година (по отделни държави) и техния план с мероприятия за българите зад граница до края на годината, който да публикуваме.
– Интересува ни какво ще предприемете, за да се подобри прозрачността на повереното Ви министерство и комуникацията му с граждани и медии зад граница? Не смятате ли, че е време да отпадне спъващото комуникацията правило дори посланиците да искат разрешение да ни отговорят на резонни, касаещи ни въпроси? Та нали те са упълномощени да разговарят с чужди държавни глави, а не могат да отговорят на питане на български граждани!
– Желаем да научим има ли вече яснота в повереното Ви министерство относно критериите, по които ще бъдат оценявани българските организации и медии в чужбина, във връзка с отпуснатите тази година от Държавния бюджет на Р България средства за тяхното подпомагане?
– И накрая, във връзка с питания и от наши читатели, желаем да направим отделно интервю с Вас.“
В отговор на нашите питания за броя на служителите на ДС, продължаващи да работят във Външно министерство, получихме отговор, който може да намерите тук:

26 агенти или сътрудници на ДС все още работят в МВнР


Получихме и отговор от Изпълнителна агенция за българите в чужбина. Нещо повече – съобщено ни бе, че нейният предишен председател Тодор Ванчев е освободен след заседание на Министерския съвет от 1 юни т.г.

За съжаление, другите ни въпроси ще останат без отговор, след подадената оставка от министър Генчовска.

Но това не е толкова важно в случая.

Далеч по-важно е това, че научихме, че Изпълнителна агенция за българите в чужбина реално не може да работи, тъй като няма кой да подписва документите. В нея на най-висок пост днес е главният секретар, който няма право на подпис. Не е известно и кой разпределя задачите и ръководи останалите 25 души служители.

На страниците на НС откриваме запитване до МВнР от Антоанета Цонева от 10 юни, с единствен въпрос:

В какъв срок ще назначите изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за българите в чужбина?

А отговорът е:

На 8 юни е изпратено за съгласуване до г-н Кирил Петков, министър-председател на Р България, предложение за назначаване на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за българите в чужбина.

От написаното става ясно, че след като Теодора Генчовска си подаде оставката, вероятно съвсем умишлено и нарочно нейната заповед не се съгласува. Може да е каже, че докато министър-председателят и ИТН си правят мръсно, цяла една държавна институция не работи.

А, както писахме и по-горе – много българи зад граница се надяват най-после нещата да се променят. И точно сега, когато имаше политически консенсус и за нов Закон, и за средства от бюджета, се разбира, че вероятно отново надеждите ни ще бъдат напразни. И докато за нас в САЩ, независимо от новите подписки за още по-голямо подпомагане на родолюбиви организации, все пак тези средства не са от жизнено значение, то за българите в Украйна това не е така.

Средствата за там трябва да се разпределят незабавно, но кой ще го направи?

Надяваме се тези наши редове да достигнат, до където трябва, и Агенцията да заработи, тъй като има много задачи пред нея, а дейността й е блокирана.

 

П. Стаматов
eurochicago.com

Уважаеми читатели на в. “България СЕГА”,

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!
Екип на в. “България СЕГА”

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here