Неправилно Измерване на Кръвното Налягане: Често Срещано и Опасно

В повечето случаи отчитането на резултатите при измерване на кръвното налягане е неправилно. Тъй като лекарства се предписват въз основа на тези резултати, неправилният метод за замерване на кръвното налягане, води до неподхолящо лечение. Ето някои често срещани грешки и вероятните промени в стойностите на кръвното налягане, които могат да причинят:
▪ Когато мишницата на използванта ръка не е на нивото на сърцето, това води до повишаване на кръвното налягане с 5 до 10 пункта
▪ Когато маншета е затегнат по-здраво, това води до повишаване на кръвното налягане с 10 до 50 пункта
▪ Когато човек не е облегнал гърба си, това може да доведе до повишаване на кръвното налягане с 5 до 10 пункта
▪ Когато маншета е поставен прекалено хлабаво, това води до неправилни ниски показания на кръвното налягане
▪ Когато краката не опират плътно на пода, това води до повишаване на кръвното налягане с 5 до 10 пункта
▪ Когато краката са крастосани, това води до повишаване на кръвното налягане с 2 до 8 пункта
▪ Когато маншета е поставен над дрехите – най-неправилния начин за измерване – това води до повишаване на кръвното налягане с 10 до 40 пункта
▪ Когато пациента или медицинската сестрата, и др., говорят по време на измерването, това води до повишаване на кръвното налягане с 10 до 15 пункта
▪ Когато пациента не е използвал тоалетната преди измерване (т.е. налице е пълен пикочен мехур), това води до повишаване на кръвното налягане с 10 до 15 пункта

Желателно е кръвното налягане да се измери след период на 5 минути покой. В рамките на 30 минути преди измерването не трябва да се спортува, пуши или консумира кофеин. Краката трябва да се опират плътно на пода, без да са крастосани, ръката с маншета трябва да е в позиция, при която мишницата е на нивото на сърцето, пикочният мехур трявба да е празен и не трябва да се разговаря по време на отчитането на кръвното налягане. Необходимо е да се извършат 2 или повече замервания на всяка ръка, като маншета се поставя директно върху кожата. (Weart, C. Wayne. “Treating Hypertensive Patients to Goal.” Audio Digest Family Medicine, 8/14/21, Volume 69, #30). Задължително е да се използва подходящ размер маншет. (Д-р Г. Томас, и Д-р М. Пол, “Измерване на кръвното налягане при диагностика и лечение на хипертония при възрастни”. Up to Date, 4/8/21)
Какви са причините лекарското лице да не измери кръвното налягане на пациента по правилния начин? При някои може да е неправилното обучение и липсата на познание за ефектите от грешките изредени по-горе. При други – липсата на време. Но при някои медицински лица е факта, че няма загриженост за интересите на пациентите. Налице са и религиозни водачи, които не изпитват състрадание към хората, които са им поверени за духовното им здраве. В библията пасторите и другите християнски водачи често се наричат овчари. В Евангелието на Йоан 10:12, Исус казва: “Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва.” Бъдете внимателни при избора на човека, който да ви води духовно. Погрешният избор може да има пагубни последици.

www.helpinghandsbulgaria.net

Legal Disclaimer (Клауза за непоемане на отговорност): Информацията тук има общ характер и не може в никакъв случай да замени консултация с лекар (медицинско лице), диагноза, терапия, лечение и/или консултация с лицензиран специалист. Информацията тук не е предназначена за решаването на конкретни индивидуални казуси! При конкретни индивидуални проблеми се свържете с лекар или съответния лицензиран специалист.
Издателите на в. „България СЕГА“ не поемат и не носят отговорност за предприето самолечение, поставяне на диагноза, козметични процедури или каквито и да са действия на база на материалите на тема „Здраве“, както и за верността на информацията и достоверността на източниците!

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!
Екип на в. “България СЕГА”

 

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here