ОНЗИ С ЦИГУЛКАТА

– За малко щях да изпусна влака- каза човекът с цигулката, след като затвори вратата на купето.

– Без теб нямаше да тръгнем!- сякаш в един глас отговори компанията, група развеселени, пийнали образи.- Какъв ще е този фестивал без твоята цигулка? Сега може да потеглим.

И наистина, вагонът потрепна, колелата под тях изскърцаха, дървета през прозореца започнаха да отстъпват назад все по-бързо и по-бързо.

Един от мъжете се провикна:

– Да пийнем за Фестивала! За морето, където слънчевите лъчи са като топли струни, а вълните тихо се разхождат по килим от златен пясък. Ще има отново музика, рецитали, смях, овации! А нощем- лунната пътека… Ееех!

Той грабна бутилката вино, но като видя, че вече е празна, хвърли я през прозореца и отвори друга. Разля вино по чашите и с артистичен глас рече:

– Ей, Цигулка! Добре дошъл отново сред нас! Мислех, че си ни забравил. Че си се възгордял… Толкова се радвам да те видя отново, братко! Ето чашка, пий!

– Ти пак играеш поредната роля!- сряза го възрастна жена с гладко, красиво лице и добре подържана прическа.- Не е кино, не си на филмовата площадка.

– Хайде сега, филмова…- засмя се добродушно мъжът.- И аз съм играл в театър, на сцена, госпожо! Е, нямам твоя театрален талант.

– Благодаря! – усмихна се жената и се обърна към човека с цигулката:- Къде се изгуби, наистина? Пропусна не един и два фестивала… А без теб не е същото. Без твоите струни…залата е тъмна, празна, дори когато има публика.

– Срам ме е да си призная- наведе глава онзи и погали калъфа на цигулката.

– Хайде, хайде, кажи си!- засмя се нисичък мъж до прозореца и отпи от виното.- Намирисва ми на любов, поредното влюбване, а? Много въздишки, разбито сърце… Ще ти посветя два стиха за успокоение, да знаеш… Иначе, за какво съм поет? Ей сега почвам първия стих…

– Чакай, чакай!- прекъсна го компанията. – Нека каже! Къде се изгуби?

– Срам ме е да си призная- повтори човекът с цигулката. Погали отново калъфа и след кратко колебание продължи:- Всеки път изпусках влака…

– Оооо- откъсна се от гърлата на онези.

После настъпи мълчание.

Човекът с цигулката внезапно се разкашля и с немощен глас, едва-едва прошепна:

– Но този път бях навреме. И сега ще отпътувам с вас… Един последен фестивал…

***

Рано на другата сутрин, в един от изоставените вагони на запустялото депо, пазачът, увит в тежък кожух, говореше по радиостанцията:

– …… да, тук в купето. Замръзнал. Да, замръзнал, студен като лед! Не знам, не го познавам, навярно бездомен… Но стиска някаква цигулка в ръцете си…

Орлин Крумов
в. “България СЕГА”

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!
Екип на в. “България СЕГА”

 

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here