ВЪЛКО ШОПОВ – СВОБОДАТА И СМЕЛОСТТА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

С убежденията си, основани на протестантската етика, Вълко Иванов Шопов е можел да срещне риска в една или друга дейност, да постави себе си със своя професионализъм, труд и аскетична пестеливост в услуга на развитието на младата българска нация.
Вълко Шопов е роден през 1856 г. в с. Меричлери, Хасковска област. Смъртта му съвпада с последната година на Първата световна война, 1918 г. Трудно може да се изброи всичко, с което се е занимавал. В продължение на 11 години Вълко Шопов работи като гимназиален учител по химия в Пловдивската девическа гимназия (1884 до 1895 г.). Земеделски предприемач, индустриалец, търговец, председател на Пловдивската търговско- индустриална камара (1905-1908 г. и 1913-1918 г.) общински съветник, народен представител в ХІІІ Обикновено народно събрание, пловдивски общински кмет (май 1906- март 1908 г.), основател и председател на първото Въздържателно дружество в страната (21 юни 1888 г.), инициатор за издаването на вестник ,,Въздържател” и негов сътрудник, председател на Настоятелството на Българската Евангелска църква в Пловдив (1913- 1918 г.) и т. н.
Интересът към България от страна на американски религиозни, образователни и филантропски организации датира от средата на ХІХ век (Кларк, Дж. Американците откриват българите 1834-1878 г., Академично издателство ,,Проф. М. Дринов”, С. 2013, 38-39). Първите протестантски общности възникват в Северна и Средна Европа и САЩ. Протестантската дейност по българските земи е вследствие от голямото мисионерско движение в Америка и Англия от XIX в. България се смята за единствената от независимите балкански държави, в която американската мисионерска дейност има някаква степен на успех (Хол, У.Пуритани на Балканите, изд. Нов човек, С. 2008, с. 8).

През 1860 г. в Пловдив e открито мисионерско училище за момчета, a oт 1872 г. Самоков става център на протестантската пропаганда. Следзавършването на Самоковската гимназия на американските мисионери, Вълко Шопов с помощта на английската благородничка, лейди Амелия Странгфорд учи естествени науки в Лондон.
С получената диплома от Кралската колегия в Лондон, Вълко Шопов се завръща в родината си, където намира различни начини да бъде полезен на българите, респ. на пловдивските си съграждани.
При него впечатляват широтата на мисълта, свободата на действията, енергията, с която наведнъж се заема с няколко обществени ангажимента. В продължение на 25 години той е кореспондент на прочутата телеграфна къща „Райтерн“, която доставя телеграмите на всички ежедневници в Лондон. Когато започват да се предават телеграми, които подбиват престижа на България, той се отказва от това представителство. В края на ХІХ век всички телеграми идват до Пловдив и оттук се предават за Англия (Зорница, бр. 42, 31 октомври 1918).

На Международното изложение в Чикаго, състояло се от 1 май до 1 ноември 1893 г., българското правителство за първи път участва на световно изложение с отделна изложба, а не като подсекция на Отоманския павилион. Изложението е посветено на 400-годишнината от откриването на Америка от Колумб. Разположено е било в живописна местност на брега на езерото Мичиган. непосредствено след организираното Пловдивско изложение в края на 1892 г. Като официален делегат и управител на българския павилион в интервю за в. ‛Chicago Tribune“, Вълко Шопов заявява: ,,Русия и Турция са особено упорити в желанието си да държат България на заден план, защото появата ни в Чикаго като призната държава ще ни даде съществени предимства в Европа, за които малко американци подозират. Вашият народ тук е толкова свикнал със своята великолепна свобода, че я взима за даденост. Вие сте източникът, вдъхновяващ българската демокрация. Вашата покана да участвуваме в изложението е първата, която получаваме като самостоятелен народ” (Won by Bulgarians: Turkey and Russia Defeated in a Diplomatic Fight“, Chicago Tribune, бр. 120/30 апр. 1893; срв. ‛Bulgaria’s Debut“, Chicago Tribune, бр. 177/26 юни 1893, цит. от Иванов, П. Как Алеко се потурчи или лъжите на пътеписа, -В: Култура – Брой 11 (2715), 23 март 2007). В произведението на Алеко Константинов ,,До Чикаго и назад” е описана личността на Княжеския представител на България, Вълко Шопов. Той впечатлява както чужденците, така и българските посетители с ,,крайна любезност” и съвестно изпълнение на задълженията си. Сънародниците му получават указания за любопитните места в изложението, придружава ги лично до Midway Plaisance или това е продължението на всемирното изложение, панаир с дължина 3 км, след което ги удостоява с обяд. На чужденците разказва за красотите на България с помощта на карта, на която показва нейните граници. Розовата долина ,,за по- голям ефект” я е прекръстил на ,,тъй наречения земен рай” (Константинов, Ал. До Чикаго и назад, С.2004, с. 118-120).

Животът на Вълко Шопов е най- тясно свързан с историята на Българското Евангелско дружество и Евангелската църква. Християнските принципи и морал в най- голяма степен определят идентичността на Вълко Шопов. В събрание на църквата, той споделя, че е прочел 29 пъти Библията и с всеки следващ прочит я намирал все по- интересна Зорница, бр. 43, 7 ноември 1918.

smart

Около 1875 г. в България пристига д-р Джордж Марш – с почетна докторска степен от Йейлския университет, със съпругата си Урсула Кларк Марш. Той остава в страната ни повече от четиридесет години. През 1882 г. в Пловдив вече съществува Евангелска община, която стои в началото на изграждането на една жива, Християнска църква. Основана през април 1883 г., Евангелската църква в Пловдив има свое църковно здание (Архив на Евангелската църква в Пловдив, оп. 1, л. 10). То обаче не съответства на амбициозните планове за развитие на евангелското дело. През януари 1888 г. евангелското общество в Пловдив получава дарение от 200 златни лева от Нейно Царско Височество княгиня Клементина (Архив…, оп. 1, л. 71, чернова на благодарствено писмо). През 1892 г. започва да се води списък с доброволни вноски за изграждане на нов храм.

Успехът на начинанието идва в резултат на денонощен труд, постоянство и образцова организация от страна на д-р Джордж Марш, Иван Сечанов и Вълко Шопов. Главно негова е заслугата църковното здание да бъде завършено докрай без никакви дългове. ,,Каквато морална или материална помощ се потърсеше от него – стига да беше отвътре рамките на силите му, той никога не отказваше. От мисълта за съграждане до пълното завършване и освещаване на новото църковно здание /на северния склон на Сахат тепе/, домът на Вълко Шопов е бил винаги отворен за нескончаемите заседания на главната комисия, джебът му – отворен за няколкократни щедри подаяния. Никога не казвал ,,не мога” и ,,не искам” (Зорница, бр. 44, 14 ноември 1918; бр. 43, 7 ноември 1918). Един от най- заслужилите пастори на Пловдивската евангелска църква е Иван Сечанов, човек с висок авторитет и завидна култура, завършил Робърт колеж. Служи в Пловдив от 1890 до 1907 г. Успява да сплоти църквата, да я засили духовно и съдействува за издигането на монументалната сграда на църквата. Сечанов оставя ярка следа в българската духовна култура, изпълнен с рядко срещано родолюбие. Архитект, конструктор и най- обикновен строител на красивото каменно здание е Джордж / Георг/ Марш. Църквата е построена по негови проекти, воден от огромното желание ,,да имаме най-здравата, най- изящната и най- евтината” църква на Балканския полуостров (Хол, У…., с. 145- 146).
Официалната осветителна служба на църковната сграда се е състояла на 28 октомври 1901 г. В нея вземат участие американските мисионери Р. Томсън, д- р Хаскел, д-р Кларк, д-р Г. Д. Марш. От българска страна А. С. Цанов, М. Н. Попов, Ив. Я. Сечанов. Поздравителен адрес е получен от кмета на Пловдив, д-р Христо Танчев: ,,Благопожелавам заедно с любовта към Бога, нейния амвон да служи за разсадник на любов” . На тържественото събрание Вълко Шопов представя доклад със сведения за строителството на зданието.

В ръководството на основаното на 9 ноември 1892 г. Акционерно анонимно копринарско дружество ,,Свила”, с първата фабрика след Освобождението за точене на коприна, особено ясно проличава изпълнението на протестантската етика, изразена в професионализъм, труд и пестеливост. Основател и председател на дружеството е Вълко Шопов. Фабриката в Станимака е наградена със златен медал от първото българско земеделско – промишлено изложение в Пловдив, състояло се между 15 август и 1 ноември 1892 г., заради високото качество на обработената от нея бяла и жълта коприна.

На Всемирното изложение в Париж през 1900 г.Акционерното копринарско дружество ,,Свила” от гр. Станимака показва пашкули и коприна. За изложението в Милано през 1906 г. от Станимака е първата пратка пашкули – 10 кг, бели, с много добро качество (Нов век, бр. 1036, 2-15 юни 1906). Рекламирането на фабричната продукция е с цел спечелване на чуждестранните пазари. Вълко Шопов създава и организира свой собствен разсадник за отглеждане на черничеви дръвчета, необходими за бубохраненето. През декември 1906 г. обявява за продан от този разсадник 15 хиляди широколистни, тригодишни чернички. Засажда черничеви дървета и около дома си. През 1906-1909 произвежда и търгува с бубено семе. Отглеждането на качествени буби изисква редовното им хранене, поддържане на подходяща температура и проветрение Спазвайки всичко това, бубите на Вълко Шопов ,,не боледуват и дават хубав и бърз плод” (Зорница, бр. 14, 6 април 1906).
Политиката на спестовност през тежките години на Първата световна война 1914- 1918 г., водена от председателя на Пловдивската търговско- индустриална камара, Вълко Шопов дава добри резултати. През 1919- 1920 г. средствата отпуснати от нея за развитието на индустрията и занаятите са 414 071 лв., от Софийската камара са 229 223 лв., от Бургаската 18 266 лв., докато Русенската и Варненската не отпускат нито лев, поради стопанската разруха през войната (100 години Пловдивска търговско- индустриална камара. 1895-1947, Пловдив, 1995, с. 14).

Общинското управление на Народно- либералната партия в Пловдив, с кмет Вълко Шопов планира и в голяма степен реализира инициативи за благоустрояването на града. Урегулира части на града, павира площади и поправя улици. Изграждат се търговски бараки около градината ,,Цар Симеон”. Проектирана е Ленена фабрика. Определено е място за строеж на Захарна фабрика. Определя се място за депо за електрическото осветление. Планира се изграждането на градска скотобойна, на градски хали, построяване на градска баня за бедни и войници и др.

Написаното за Павел Генадиев, общественик, публицист, деец на ВМОРО и Народнолибералната партия, показва удивителната прилика между него и Вълко Шопов: ,,…човек на най-разнородни инициативи… Неговата енергия и предприемчивост бяха феноменални… В инициативите на Павел Генадиев имаше нещо смело, стремително…” (Карчев, П. През прозореца на едно полустолетие (1900-1950), Изток-Запад, София, 2004, с. 215).

Идеята, която изпълва живота на Вълко Шопов – свободата и смелостта да опитваш нови неща, с цел преуспяването на общността и държавата, е предизвикателство и днес, така както е било в края на ХІХ и началото на ХХ век.

Йорданка Кривошиева
за в. “България СЕГА”

>

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!
Екип на в. “България СЕГА”

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here