Какво е агресията при децата и какви са причините за нея?

Агресията е дума, която използваме всеки ден, за да характеризираме поведението на другите и може би дори на себе си. Казваме, че хората са агресивни, ако викат или се удрят, ако хулят движението или дори когато бият с юмруци по масата .

Социалните психолози определят агресията като поведение, което има за цел да навреди на друг индивид, който не желае да бъде наранен .

Агресията при децата е често срещана в наши дни – в детската градина, в училище, на детската площадка, в ресторанта и дори вкъщи. Изразява се под формата на удари,крещене, обиди, тръшкане, тропане с крак, късане , чупене или хвърляне на предмети. Много често децата, които проявяват агресия, се разстройват лесно, посягат или удрят силно, викат, не спазват и минимални правила в обществото или вкъщи.

Агресията при децата може да бъде симптом за много различни проблеми. Това е така, защото агресивното поведение е отзвук на някакъв проблем, с който детето не може да се справи. Това поведение може да бъде както защитно, така и искащо да покаже (изкрещи) нещо в социума. Много често например, детето може да бъде агресивно, когато не знае как да се защити в ситуация, в която се чувства нападнато, безпомощно или недостатъчно силно. С една дума, за агресивното поведение, винаги има причина.

Причините за агресията при децата могат да бъдат:

Поведенчески проблем:

Ако детето страда от физическо заболяване;

Ако детето е с диагноза Аутизъм, ДЦП или Умствена изостаналост.

Трудности  в адаптацията:

Преместване в ново жилище;

Преместване в ново учебно заведение;

Научава за болест или състояние, което може да промени живота на детето.

Емоционални проблеми:

Ниска самооценка;

Страхове;

Неспособност да се справи с дадена задача;

При възпитателен метод, който е научил детето на определено поведение, несработващо на места извън дома.

Проблеми в комуникацията:

Когато детето няма стратегии за справяне в дадена ситуация, вижда агресията като метод за справяне;

Когато не може да се изрази ( заради артикулационен проблем, Аутизъм и др.).

Агресия, предизвикана от агресия:

Детето като жертва или свидетел на агресия в семейството;

От видео или компютърни игри;

Агресия от телевизията;

Агресията като заучен (модерен) модел от детската градина или училище.

Други причини:

Когато не са задоволени базовите потребности – храна, вода, сън, топлина;

Когато не може да приеме дадена ситуация;

Ако страда от зависимост , например към мобилно устройство , компютър и др. и то бъде отнето.

При раздяла със значим човек.

ВАЖНО! Съществува агресия, която е насочена навътре – автоагресията. Това е тип агресия, която детето упражнява върху себе си, когато е в състояние на афект. Причините могат да бъдат същите, но тогава наблюдаваме по-различен тип на емоционалност при детето. Моделът на възпитание също е от съществена роля, както и травмите (прекъснатите потребности) от ранното детство.

Ето едни от най-често срещаните последици от агресивното поведение:

Изключване от училищното заведение.

Детето може да остане без социални контакти.

Агресивното поведение да нарасне в дезадаптивно поведение, в девиантно или деликвенто поведение.

Може да доведе до физически последици за агресора или жертвата.

Често детето се провокира от един и същи стимул. Тогава родителят лесно разбира от какво се ядосва рожбата му. Понякога обаче стимулите могат да бъдат повече и причината за агресията да се крие зад повече от един проблем. Когато това се случи е добре да се обърнем към специалист, който да ни помогне да анализираме проблема и да намерим правилните начини за справянето с него.

Екатерина Лозанова
https://www.native4native.com/
@native4native (https://www.facebook.com/native4native)
за в. “България СЕГА”

Legal Disclaimer (Клауза за непоемане на отговорност): Информацията тук има общ характер и не може в никакъв случай да замени консултация с лекар (медицинско лице), диагноза, терапия, лечение и/или консултация с лицензиран специалист. Информацията тук не е предназначена за решаването на конкретни индивидуални казуси! При конкретни индивидуални проблеми се свържете с лекар или съответния лицензиран специалист.
Издателите на в. „България СЕГА“ не поемат и не носят отговорност за предприето самолечение, поставяне на диагноза, козметични процедури или каквито и да са действия на база на материалите на тема „Здраве“, както и за верността на информацията и достоверността на източниците!

>

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!
Екип на в. “България СЕГА”

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here