В Тракия: Българската земя е осеяна с кралимаркови стъпки

Кралимарковите стъпки на Хасаря между селата Ябълково и Сталево

Българската земя е обсипана с исторически и археологически паметници. Доказателство за това са не само направените уникални археологически и исторически разкрития през последните години. Един от тези паметници е свързан с Крали Марко. Става дума за стъпките, или въобще топосите, които носят името на славния герой. В драматичното историческо битие на българския народ се ражда мечтата за свободен и достоен живот, въплътена в образите на изключителни личности, олицетворяващи най-значителното от ценностната ни система. Един от тях е този на Крали Марко, който съчетава физическа сила и висока нравственост, а това го превръща в идеал. Образът на Крали Марко в народния епос има многопосочни внушения, той е не само нравствен критерий и коректив, но олицетворява една мечта, надежда, призив за борба, справедливост и свобода.

Така нареченото провирало на хълма Хасаря

Самият образ на Крали Марко има апотропеен характер. Той предпазва хората от беди и закриля бедните и слабите. Алюзията с Християнството е повече от очевидна. Местата, които носят името на Крали Марко в България са много. Такива има в тракийското светилище “Беглик Таш”, , на хълма Хасаря между селата Ябълково и Сталево – недалеч от Димитровград, в Ямболско и на много други места. Едно от тях обаче има и втори пласт история, който твърде интересно се наслагва върху първия, и върху още един – от римско и тракийско време. Става дума за хълма Хасаря. Тук наистина е натрупана история и тя трябва да бъде разровена, за да се проследи правилно и последователно смисловата стратиграфия.

Останки от зидове, които може да са от Средновековието, но може и да са от по-ново време

Село Ябълково е тракийско селище, в чийто околности са намерени останки от древни жилища и фрагменти от ранна керамика. Селото е било част, или покрайнина на град Мода Касаба, разположен на изток и югоизток от възвишението Хисар, или Хасар /Хасаря/. Именно тук археолози откриха първия в историята омлет, както и едно от първите доказани селища, където се е произвеждала древна бира.
Недалеч от селото се намира и Чуката – възвишение, което иманярите отдавна са “изследвали”. Вероятно това е тракийска могила. Хълмът Хасаря е едно от малкото възвишение в околността, освен споменатата Чука. Именно от Хасаря, според легендата, цар Иван ІІ Асен наблюдава битката при Клокотница на 9 март 1230 г. В чест на победата на българите над епирския деспот Теодор Комнин и в памет на загиналите, жителите на тогавашното село Бона Касаба, издигнали параклисът “Св.Св.Кирил и Методий” на върха. Днес там също има действащ параклис, а в непосредствена близост до него се намира скала, върху която се твърди, че има кралимаркова стъпка.
Тук трябва да се направи едно отклонение, за да се обясни реалният исторически пласт в легендата. А според нея Крали Марко бил толкова силен и стъпвал толкова здраво, че дори и в скалите оставял следи от стъпките си. На повечето места тези следи са с дълбочина от порядъка на 30-40 см. и наистина имат формата на стъпка от човешки крак.

Насип от камъни, които вероятно са от каменоломната кариера, която е съществувала на това място преди години, но тези камъни може и да са от средновековен, или по-нов зид

В плоските скали на тракийското светилище “Беглик Таш” са изсечени каменни кръгове, вени, които също се наричат Маркови стъпки. В тях винаги има вода, дори и в най-сухите времена, независимо от климатичните условия. Ето я и връзката на легендата за Крали Марко с тракийската митология в “Беглик Таш”. Не е изключено, след като цар Иван ІІ Асен е използвал възвишението за наблюдение на битката при Клокотница, траките също да са използвали това място за подобни начинания, а и за чисто религиозно-ритуални действия. Така се оформят тракийският и средновековният пласт в историята на хълма Хасаря. Днес там все още личат следи от каменни зидове, които обаче са от ново време и твърде вероятно е да са били временни, или специализирани военни съоръжения през новото време. Това е и третият последен исторически пласт на ябълковско-сталевския Хасаря. В доказателство на горното е и фактът, че кралимарковата стъпка в тази местност представлява три “вани” в скалата, които наистина винаги са пълни с вода, дори и в непоносимите летни жеги. Местни хора твърдят, че когато пастири оставали без вода в полето, под безпощадното слънце, те винаги можели да намерят няколко спасителни глътки прясна вода именно тук, в „кралимарковите стъпки“, които и днес спасяват жадните. Така тракийската митология се “пренася” в средновековната битност. А самото използване на възвишението, съчетава в себе си история, проследяваща приблизително две хилядолетия.

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ
кореспондент на вестник „България Сега“ в София

>

1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:

Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited

Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago

Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited

2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega

Благодарим Ви!
Екип на в. “България СЕГА”

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here