КОНСТАНТИН КОСТА: „ИЗКУСТВОТО Е ВЕЛИКО ТАЙНСТВО…“

Констанин Коста е роден в България, гр. Ямбол, но от 1998 г. живее в САЩ. Получава от родителите си най-доброто художествено образование – това на вътрешното съзерцание, на преклонение пред съвършенството и красотата във всичките й форми. За своите родители казва, че те са първите му учители, от които научава да възприема изкуството като едно велико „тайнство“, което може да се открие във всички епохи на човешката история – от палеолитните пещерни рисунки до големите майстори на Ренесанса. Частните уроци по изобразително изкуство, които посещава дълги години, допълват и разширяват мирогледа му и въпреки, че не получава официално академично образование, разбира, че може не само да се наслаждава на изкуството, но и да създава неща, които да носят наслада и на другите около него.

Художникът споделя: „Искам моите картини да разказват истории за хората и за света наоколо, такива, каквито ги виждам аз. Най-голямото ми желание днес е да използвам моето изкуство като покана за общуване, в което непознати хора да се открият, оценят и да започнат диалог, който да ги превърне в приятели“.
Нека да благодарим на Константин за това послание и да му пожелаем неговите картини да събират повече приятели по света.

Материала подготви
Снежана Галчева 
Председател на Салон за
българска култура и духовност – Чикаго
за в-к „България СЕГА“


КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here