Тестът за американско гражданство се променя след 1 декември, 2020

18ти ноември 2020 – Миналата седмица Службата за Гражданство и Имиграция (Citizenship and Immigration Services) съобщи, че актуализира теста, който трябва да положат кандидатите за американско гражданство. Тестът за гражданство, който оценява познанията на кандидата за американската история и правителство се дава устно по време на интервюто за натурализация. В момента, на кандидатите за гражданство се задават до 10 въпроса и те трябва да отговорят правилно на 6.

Кандидатите, които ще подадат заявление за гражданство (формуляр N-400) на или след 1 декември, 2020, ще трябва да положат новия изпит. Какво се променя? Новият въпросник за теста ще бъде по-дълъг, включващ 128 въпроса, в сравнение със 100 при настоящото изпитване. По време на интервюто имиграционният офицер ще трябва да зададе 20 въпроса, а кандидатите ще трябва да отговорят правилно на 12. Новите въпроси са вече публикувани на уебсайта на Имиграционните служби. Ако искате да бъдете изпитвани по старите правила и вече изпълнявате изискванията за натурализация, трябва да подадете молбата за гражданство така, че тя да бъде заведена от Имиграционните служби с дата на получаване преди 1 декември 2020.

Цветелина Бойновска
за в. “България СЕГА”
сн: pb

Заб: Горната информация има общ характер и не е предназначена за решаване на конкретен проблем. С конкретен казус се обърнете към лицензиран експерт.

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here