ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УС НА АБУЧ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ

На 2.10.2020 г., от 10.30 часа сутринта, представителите на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина – д-р Адриана Любенова и г-жа Боянка Иванова присъстваха в Народното събрание, на заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина.

Дневният ред на заседанието бе: “Информация за провеждането на кампанията и резултатите от приема по ПМС 103 на чуждестранни граждани с български произход за студенти, докторанти и специализанти в българските Висши училища за учебната 2020-2021 г.”

Д-р Адриана Любенова направи аргументирано изказване от името на АБУЧ за необходимостта от промени в Постановление на МС 103, което не дава равен достъп до българските университети на деца – български граждани, обучавани години наред в чужди държави и в чужди образователни системи. Те не могат да ползват предимствата по ПМС 103, които имат деца с български произход без българско гражданство. Д-р Любенова е направила предложение да се направи ново Постановление на Министерски съвет, което да се отнася специално за учениците от българските съботно-неделни училища в емигрантските общности, които години наред се обучават в чуждоезикова среда зад граница и желаят да се завърнат, и да следват в родината.

След това се изказа г-жа Галина Дреновска – директор на дирекция “Висше образование” към МОН, за да обясни конкретно необходимостта от подобна промяна и да потвърди, че министър Красимир Вълчев готви ново ПМС, с което да се реши визираният проблем.

След нея думата бе дадена на г-жа Боянка Иванова, член на УС на АБУЧ, основател и дългогодишен директор на училище „Джон Атанасов” в Чикаго, в момента член на борда на училището. Тя направи предложение за въвеждане на национална програма за реадаптация в българската образователна система на деца, завръщащи се в България от чужбина. Тя представи последен актуализиран вариант на проекта за езикова интеграция, чието забавено реализиране е основен проблем при завръщане на малки и големи учащи се в България. През годините този проект нееднократно е представян от името на АБУЧ, но за съжаление досега не е реализиран. Г-жа Иванова заяви, че той трябва да се стартира и АБУЧ има потенциала, експертността и готовността да съдейства. Тя сподели, че министър Красимир Вълчев подкрепя идеята за реализация на този проект.

След това депутатът и журналистът, г-н Тома Томов, изказа адмирации за всичко, което Асоциацията на българските училища в чужбина и неправителствените организации правят зад граница.

Г-н Димитър Владимиров, и.д. председател на ДАБЧ, говори за остарелия и неприлаган Закон за българите, живеещи извън Република България, приет още преди 20 години, и за нуждата от нова политика в тази насока. Той допълни, че г-жа Боянка Иванова е представила накратко как трябва да звучи актуално една образователна тенденция.

На заседанието присъстваха: председателката на Комисията по политиките за българите в чужбина, г-жа Елена Пешева, депутатите – членове на Комисията Деян Станчев, Атанас Попдимитров, Богдан Гоцев, Борис Вангелов, Тома Томов. Както и трима представители на Министерството на образованието и науката, сред които г-жа Галина Дреновска, директор на дирекция “Висше образование“ в МОН, и г-жа Елена Атанасова от същата дирекция; и.д. председателят на ДАБЧ, г-н Димитър Владимиров; г-жа Милена Димитрова от кабинета на вицепрезидента г-жа Илияна Йотова. Гости на заседанието като слушатели бяха и доц. д-р Спас Ташев от ИИНЧ при БАН, експерт към Комисията, г-жа Мариана Христова, редактор на EuroChicago.com, нещатен сътрудник на Комисията, и др.

Управителен съвет на АБУЧ

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here