„Неща се случват“

„Неща се случват“. Веднъж видях този надпис на стикер за кола. Неща се случват
на телата ни. Хора, които познавам са претърпявали катастрофи, спортни
инциденти, инциденти в дома. Хора с които съм близък имат артрит като
ежедневна компания. Техните моливи вече не се движат и музикалните им
инструменти сега трабва да бъдат тихи. Познавам част от техния свят. Когато
гърбът ми се схване, аз просто се сгромолясвам на пода и ме заливат вълни от
агония.
Съвременната медицина до голяма степен е намалила физическата болка в
живота ни. Но и много от нея е останала. Живеем по-дълго от преди. Но познайте
какво – това означава, че по-дълго сме немощни.
Ето какво Бог казва за болката ти: „Не е презрял и не се е отвръщал от скръбта
на оскърбения“(Псалом 22:24). С други думи, болката не означава, че си бил
наказан. Напротив, Бог ще направи така, че болката ти по някакъв начин да
работи за Неговия любящ план. Нито едно твое страдание не е безсмислено.
Всичко ще служи на една по-велика цел.
Болката ти ще има край – няма да продължи и минута по-дълго отколкото Бог е
постановил. „Но ти, о душо моя, тихо уповай само на Бога, защото от Него
очаквам помощ. “(Псалом 62:5)

www.helpinghandsbulgaria.net

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here