Драстично намаление на парите изпратени от български емигранти в България

По данни на БНБ за първите 6 месеца на 2020 година, сънародниците ни в чужбина са превели 266.4 милиона евро. Сумата през същия период на 2019 година е била 636.3 милиона евро. Повече от 2 пъти намаление. За САЩ статистиката е следната:

1во тримесечие на 2019 – 56.4 милиона евро
2ро тримесечие на 2019 – 63.4 милиона евро

1во тримесечие на 2020 – 42.8 милиона евро
2ро тримесечие на 2020 – 8 милиона евро

Макар тази статистика да не е съвсем точна, понеже БНБ не отчитат парите пренесени в брой и паричните преводи под 2500 евро, ясно се вижда тенденция, която оказва негативно влияние на родители и роднини в България, които разчитат на тези средства за да покрият жизнено необходими разходи или да развиват малък бизнес.
Българите в чужбина са сред най-големите инвеститори в България, като техните годишни парични преводи са около 4 % от БВП на страната.
Основните причини за този сериозен спад в паричния поток на българските емигранти към България са: безработицата (пълна или частична), спадът в приходите на много малко бизнеси, личните/бизнес фалити, които са резултат от почти 6-месечната пандемията.

Надя Минкова
в. “България СЕГА”
сн: pb

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here